Oszd meg ezt a cikket

 

David Pressman a Magyarországon pöffeszkedő amerikai nagykövet és a az ország főrabbija megint szellemi epilepsziás rohamban vergődnek, nem csoda hisz Horthy Miklós szelleme és tudata ma is él és ez, a szemitáknak nem tetszik.

Van ilyen csak hát éppen valahogy „elsüllyedtek” a történelem lapjai között a valóság adatai, tényei. Hitlert is a szemiták vagyis a zsidók pénzelték hisz már akkor kezeik között voltak a bankok és a nagyipar, és természetesen a fegyveripar is, éppen úgy mint napjainkban. Mehetnénk ugye tovább. Mert mi is van? Az van, hogy a szemiták, mondjuk ki, a zsidók, megtesznek mindent azért, hogy az egész világot maguk alá gyűrjék, bármi áron. Tetteiket ma már nem is titkolják. A világ zsidóságának központjából az USA-ból fakadt az az ötlet is, hogy a ma még létező Oroszországot szétdarabolják, vegyük már észre mert ez áll a mostani Ukrán-Orosz háború hátterében is. Gondolkozzunk avagy a múltunk eltűnik, mi meg megszűnünk létezni! Azt pedig hogy nem légből kapott fantazmagóriákról van szó hívjunk segítségül hívtam egy olyan zsidó embert aki látja, tudja mi megy végbe és mindezt meg is írta. Tehát itt vannak kemény bizonyítékként egy könyv idézetei.

„Mondd meg az igazat, vadászd az ördögöt”

Jehudi Menuhin fia, Gerard Menuhin könyvének hátlapján ezt mondja:

"Egyszerűen az emberiség szószólója vagyok, valódi jogaink képviselője. Ebben a könyvben azt fejeztem ki, amit sokan éreznek, és kevesen tudnak, de képtelenek voltak kifejezni." Nem véletlen tehát, hogy feltevődik a következő kérdés is: „Gondolkoztál már azon, hogy miért nem rendeződik a világ? Miért haltak meg a szüleid, nagyszüleid vagy dédszülei sok olyan háborúban, aminek soha nem lett volna szabad megtörténnie?”

Miről is van szó, tulajdonképpen? Arról, hogy a nyakunkba varrtak egy olyan történelmet amelynek a valósághoz, semmi köze, sőt hazugság az egész. Egy nagyon lényeges dolgot kell felbontanunk, hogy megérthessük, és azáltal a felszínre kerülhessen az igazság, amellyel az ördögöt visszaszoríthatjuk oda, ahová tartozik, a pokolba! Nem szabad figyelmen kívül hagyni a második világháború borzalmainak tényét, valamennyiünk kötelességét az igazság feltárását illetően. Főleg azoknak a kötelességét, akik hat millió szerencsétlen zsidó áldozatról beszélnek is van kötelességük, méghozzá nem is csekély de annál nehezebb! Miről is van szó? Esetleg talán arról hogy egy rettenetesen hideg és számító, irányított, előre megtervezett politikai játszmának vagyunk kitéve? Ha nem minderről akkor hogyan lehetséges az például, amint azt Gerard Menuhin könyvének 16-dik oldalán ír: „ Az állítólagos hatmillió szenvedő európai zsidók száma legalább 1915-ig rendszeresen megjelent az észak-amerikai újságokban (The Sun, 1915. június 6.). Ennek a kampánynak valószínűleg az volt a célja, hogy előkészítse a terepet az érzelmileg könnyen befolyásolható olvasóközönség körében arra az időszakra, amikor a szemtanúk ezt az állítást alátámasztó tanúvallomása, könnyen meggyártható. A „holokauszt” kifejezés ebben az összefüggésben már 1936-ban megjelent (New York Times, 1936. május 31.)”

De ugorjunk vissza időben és nézzünk szembe a tényekkel amelyek elénk tárják azoknak a beteg, hideg és számító, lelkiismeret nélküli terveknek a létét:

„Már 1891 január 26-kán a NEW York Times-ban megjelent egyike azon hirdetéseknek amelyek periódikusan jelentek meg egészen 1906 március 25-ig.”

Vegyük őket sorjába.

„1881 január 26: „Gottheil rabbi nyilatkozik a zsidók üldözéséről »... mintegy hatmillió üldözött és nyomorúságos lény.” Majd a következő:

„1891 szeptember 21-kén: „ "Oroszország elleni vádirat ...az összesen 6.000 000 áll a legközelebb a valósághoz.”

Továbbá:

„1900 június 11-kén: (Oroszországban és Közép-Európában) 6 000 000 élő, vérző és szenvedő érv szól a cionizmus mellett."

Majd: „1905 március 23-kán:„ A zsidók Amerikában (irgalmat éreznek) a 6.000.000 elnyomott testvérünkért Oroszországban.”

1906 március 25-kén:

„Elrettentő jelentések a 6 000 000 orosz zsidó helyzetéről és jövőjéről.”

Itt közbe kell vetni egy kemény tényezőt 1905 november 10.-ből:

„Simon Wolf megkérdezi, meddig kell még tartania az orosz holokausztnak." Megérkeztünk ahhoz a tényhez amely bizonyítja hogy a holokauszt fogalma már előre megtervezett és bevezetett fogalom volt, amelynek szándéka ma egész Európában sőt az egész világon mint zsarolás, elterjedt! Úgy is mondhatnánk, hogy az ami napjainkban végbemegy az az amit mi Magyarok már megéltünk, nem más mint nekünk Trianon volt, csak lassúbb és alaposabban átgondolt kivitelezésben! Éppen ezért oda kell figyelnünk, hogy mi is megy végbe Hazánkban! Újabb idézetek következnek:

„Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden ellátogatott a budapesti Rumbach Sebestyén utcai zsinagógába, ahol Heisler Andrással, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnökével tárgyalt - közölte a Mazsihisz az MTI-vel.
Forrás: https://kuruc.info/r/2/218626/

„A közlemény szerint a látogatást követő zárt körű megbeszélésen Heisler András köszönetét fejezte ki a magyar-izraeli kapcsolatok "példás alakulása" miatt, majd rövid áttekintést adott a magyarországi zsidó közösség helyzetéről, és a közeljövő terveiről. "Ennek kapcsán a Mazsihisz elnöke kiemelte mindazon területeket, ahol közös sikerek szem előtt tartásával fejleszteni lehetne a magyar kormány és a Mazsihisz kapcsolatait" - írták.

Egy szó mint száz, egy előre megtervelt kivitelezésről van szó az egész emberiség ellen! De maradjunk meg kis hazánkon belül és elemezzünk!

A MAZSIHISZ nem más mint a szemiták, vagyis a zsidók világszervezetének előre tolt, szó szerinti, helyőrsége! Még egy idézet a Holokauszt születésnapjáról:

„ » Somon Wolf kérdezi, hogy milyen sokáig tarthat még az Orosz Holocauszt.« (New York Times November 10. 1905)”

Az időbeli idézetek Tomas Daltontól erednek, a „The Great Holocaust Mystery: Reconsidering the Evidence”. Leellenőrizhető a következő link segítségével: http://www.incovenienthistory.com

De nem szabad megfeledkeznünk Hazánkról, mert Hazánk helyzete, enyhén szólva, nem rózsás. Az Orbán kormány, vagyis a FIDESZ-KDNP kettős, Kállai kettőst táncol már évtizedek óta! Időszerű hír a Nemzeti Internet Figyelő oldaláról:

„Ukrajna tárgyalásokat akar folytatni hazánkkal a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatának ügyében. Zelenszkij nem önszántából döntött a keménykedés helyett a diplomácia mellett. A kényszer vitte rá. Tudja, ha erre a problémára nem talál megoldást, akkor elkerülhetetlen lesz a magyar vétó, vagyis Kijev nem kezdheti meg az uniós csatlakozási tárgyalásokat. Ukrajna feltételezhetőleg csak látszatmegoldást akar, ami előre veti a Magyarországgal való tárgyalások kudarcát.”

Nos, ehhez nem kell sokat hozzáfűzni hisz minden gondolkodó Magyar tudja, hogy például nem csak az Antal kormány, hanem az Orbán kormány is lemondott Kárpátaljáról és vele együtt Magyar testvéreinkről! Sietett mindkét kormány, végérvényesen lemondani Kárpát-aljáról!! Mi ez ha nem hazaárulás? Vétóval ijesztgetik Orbánék Ukrajnát, Zelenskij pedig röhög a markába. Megteszi, megteheti, hisz az egész nyugati világ mögötte áll és támogatja anyagilag, de fegyverekkel is!

Tisztáznunk kell sok mindent. Tisztáznunk, vagyis meg kell értenünk, hogy bennünket a Trianonban ránk erőszakolt „békeszerződéssel” elérték azt, hogy szétdarabolják az országot, a Nemzetet, viszont a múltban megtervezett álnok Nemzet rablás, Nemzet gyilkosság amit a szemiták ránk szántak és lépésről lépésre megvalósítottak és még ma is gyakorolnak velünk szemben, ma is folyamatban van. Gyaláznak bennünket, szakadatlanul évszázadok óta. Mintha nem volna elég még ezt is elővették. Újabb idézet következik,

Petőfi helyett Mária Terézia! Miért is?

Lajos Kovács írása a Facebook-ról

„Nem elég, hogy tele zsidóval a vezérkar. Még a a Habsburgok is színre léphetnek. Petöfi ből Maria Terézia laktanya lett. Ilyen képviselők mellett persze nem csoda. Ez a lopakodás másutt is tetten érhető. Habsburg György hazánk párizsi nagykövete.( előtte a Vöröskereszt elnöke). A Magyar vágta a Hősök teréről áttelepült Szilvásváradra, ahonnan a lipicaiakat vitték a császári udvarnak. H.Eilika( György felesége) a Lovasterapiás(pártközi pénzmosó) Szövetség elnöke. Sóskút az állandó lakóhelyük. Pedig labancok...S hozzá még, H. Ottó szíve Pannonhalmán pihen. Zsolt Garai: Nézzük meg miért is "legendás" ez a császárnő? (Miért cserélték le Petőfit erre a tömeggyilkosra?) Mária Terézia osztrák császárnő 1760-ban régi jogai nélkül elrendelte a székely határőr ezredek felállítását. Ezek a régi jogok az adómentesség mellett azt is jelentették, hogy a székely határőrök csak a Székelyföld határait védték, tehát nem vihették őket külföldre. Mária Terézia "legendás" osztrák császárnő 1763-ban erőszakos sorozást rendelt el a székelyek között, hogy osztrák parancsnokság alatt külföldön is, a Habsburg-udvar érdekei szerint, bevethetők legyenek. Már ekkor székely férfiak ezrei menekültek át Moldvába.

1763 karácsonyán, téli hidegben Mária Terézia katonái kiűzték házaikból a Moldvába menekült férfiak asszonyait és gyermekeit. Mária Terézia osztrák császárnő szervező csoportja tárgyalást javasolt az otthon lévő székelyeknek, melyet 1764. január 7-én a csíkszéki Madéfalván tartanának. A székelység elfogadta a javaslatot, az adott helyen és időben fegyver nélkül megjelent. EZ AZONBAN KELEPCE VOLT! 1764. január 6-ról 7-re virradó éjjel a császári katonaság körül vette Madéfalvát, hogy senki ne menekülhessen és többórás ágyútűzzel szétlövette a falut. Körülbelül 500 székely halt meg, köztük asszonyok és gyerekek is. Egyetlen osztrák katonának se görbült meg egyetlen haja szála se. Mária Terézia osztrák császárnő ezután a székelyek megbüntetésére felállította a CRIMINALIS COMISSIO nevű bírósági szervezetet, ami magyar neve szerint BŰNVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG volt. Akik részt vettek a székelyek autonómiáját védő mozgalomban, azokra fej-és jószágvesztést mondtak ki, a feljelentők pedig pénzjutalmat kaptak. A Mária Terézia osztrák császárnő által felállított bizottság elől a csíki székelyek jelentős része és a háromszékiek egy része Moldvába menekült. A székelység Mária Terézia osztrák császárnő miatt nagy vérveszteséget szenvedett, a meggyilkoltakon kívül ide értve az elmenekülteket is. Az 1764. január 6-ról 7-re virradó éjjel végzett mészárlás a SICULICIDIUM, nevet kapta, ami a székelyek legyilkolását jelenti.”

A jellemtelenség, a hideg számítások ránk zúduló, bűzös rohama nem szűnt meg! Nem tudni, a FIDESZ-KDNP, Orbánnal az élén, azért cselekszik úgy ahogyan cselekszik mert többet nem engednek meg neki? Lehet, viszont akkor itt az ideje annak, hogy a szemitákat végérvényesen lebénítsuk, és ha kell kiűzzük Hazánkból, és akkor azonnal megszűnik az „antiszemitizmus” és megszűnik az a biznisz is, amit a szemiták előszeretettel a holokausztra való állandó megemlékeztetésnek neveznek, kényszerállapota! Bezárólag még egy komoly, és valós tényező. A második világháborúnak, amit ők pénzeltek, idestova 78 (!!) éve vége. Jogosan kimondhatjuk, hogy a gusztustalonkadásuk, a saját halottaikkal való üzletelésnek véget kell venni, úgy a közéletben mint a vallási körökben is!

Pataky Zoltán
Ha tetszett ez a cikk, talán fontolóra vehetné, hogy adományozzon a Pokol a Földön számára. Szerkesztőink teljesen önkéntesen dolgoznak. Olvasóinktól függ, hogy rendszeres vagy egyszeri befizetésekkel segítsék munkánkat.
Adományozni itt lehet. Köszönjük.


Oszd meg ezt a cikket

 

 

hozzászólás1

  • Hozzászólás hivatkozás Mancsos

    Mancsos

    2023 szept. 17

    A Vöröskereszt adatai szerint 273 ezer halott volt azokban a táborokban, és azok főként a közöttük kitört tífuszjárvány miatt haltak meg. Amit annak köszönhettek, hogy nem voltak hajlandók az angol WC-ket használni, hanem a "barakkok" végébe szartak. Egyébként valóban így volt, már jóval előtte 6 millióról jelentek meg cikkek az újságokban. Erre a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveit tudom idézni, amikor azt mondja, hogy veszélyes időkben a népünket biztonságba fogjuk helyezni... Azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy háborús időben szállítanak, etetnek-itatnak, őrizgetnek 10-12 millió zsidót - nem is volt annyi egész Európában, csak 4.5 millió-, amikor a hadsereget és a hátországot kell etetni... Ha meg akarták volna ölni őket, akkor helyben megteszik, ahol megtalálják őket. De nem, még filharmónikus zenekaruk is volt, meg sportpályájuk, úszómedencéjük, orvosi ellátásuk, stb... Aztán a háború végén csak az NSZK-ban 3.4 millió túlélő zsidó kért kárpótlást! A többi meg a többi országban. És ugye azt is tudjuk, hogy sokan gettókba tömörültek - amiket soha nem bombáztak a szövetségesek se! -, sokan kikeresztelkedtek vagy elmenekültek, sokan pedig maradtak ahol éltek addig is! Ami megint érdekes, hogy ha még annyira hülye is lenne egy vezető, hogy a saját katonái és a hátországa ellenében ezeket az általa halálra szántakat eteti és tartja, akkor amikor látta, hogy veszíteni fog, miért nem lövette le azokat?! Hiszen a zsidók állítása szerint haláltáborok voltak! Akkor hogy élhették túl, és lett belőlük "tanú" ellenük?!

    Jelentés

Hozzászólás írása

 

Címkék:

Névnap

2023. szeptember 25. hétfő
Eufrozina, Kende

Holnap
Jusztina, Pál
napja lesz.
Top

Ez a weboldal cookie-kat használ a hitelesítés, navigáció és egyéb funkciók kezelésére. Honlapunk használatával Ön elfogadja hogy cookie-kat helyezhetünk el az eszközén.
GDPR letöltés | GDPR rendelet